Nieuws

Info. Hypotheek aanvraag in Spanje

Hypotheek aanvraag:
In Spanje is een groot aantal banken gevestigd dat graag bereid is u een hypotheek te verstrekken. Hieronder bevindt zich een groot aantal Engelse, Duitse en Nederlandse banken, waaronder Fortis en ABNAMRO.
In de regel is het vrij eenvoudig een hypotheek tot 60% van de waarde te krijgen.

In speciale gevallen kan dat percentage hoger liggen.De meeste hypotheken worden verstrekt voor een periode van 15-20-30 jaar afhankelijk van uw leeftijd.

In Spanje bestaan er overigens nagenoeg geen banken die vaste rentepercentages aanhouden voor een bepaalde periode zoals dat in Nederland gebruikelijk is.
Houdt u rekening met een variabele rente welke meestal gesteld wordt op 1,25 % boven EURIBOR, met jaarlijkse herziening.
U kunt de hypotheek overigens aangaan in de valuta welke uw voorkeur geniet.
Benodigde documenten:
Bankreferentie, kopie paspoort, aanvraagformulier, en het koopcontract (In geval van een bestaande woning) of een kopie van de "nota simple" en de reserveringsovereenkomst (in het geval van nieuwbouw);

Bij een werknemer: het arbeidscontract, een verklaring van de lengte van het dienstverband, de laatste twee salaris stroken en een bewijs van het jaarlijkse netto inkomen.

Bij een zelfstandige: de laatste belastingaangifte, een accountantsverklaring en enige documentatie die de inkomenssituatie kan bevestigen.
Nederlandse geldverstrekkers:

De mogelijkheden om bij een geldverstrekker in Nederland een huis te financieren in het buitenland zijn beperkt.

Daarnaast dient u zich te realiseren dat de hypotheekrente voor een woning in het buitenland in principe niet aftrekbaar is voor de belastingen: (in sommige gevallen wel, u kunt info.inwinnen belastingdienst desk buitenland).
Bij uw hoofdwoning bepaalt de hypotheekverstrekker hoeveel geld u kunt krijgen door te kijken naar de waarde van het huis alsmede uw inkomen.

In het geval van een tweede woning is dat anders.

De meeste Nederlandse geldverstrekkers verlenen geen hypotheek op een tweede woning in het buitenland, en indien zij dat wel doen gelden er strengere normen.
U kunt minder geld lenen en er is een veel hogere inbreng van eigen geld vereist (wat overigens ook het geval is bij de Spaanse hypotheekverstrekkers).
Daarnaast zijn er vaak afwijkende hypotheekvoorwaarden en/of hogere tarieven (opslag op de rente en/of de afsluitprovisie).
Onderpand / Overwaarde:

Een hypothecaire lening wordt verleend op basis van een onderpand.Wanneer er niet kan worden voldaan aan de financiële verplichting, kan de geldverstrekker namelijk aanspraak maken op het onderpand.

Wanneer het onderpand in het buitenland staat, kan dit juridisch ingewikkelder zijn voor de bank, vanwege deze reden zien de meeste geldverstrekkers af van een dergelijk risico.
De banken die het wel doen zullen veelal een filiaal of een samenwerkingsovereenkomst hebben met een Spaanse bank om dit risico te verkleinen.
Jul 13, 2011


Wettelijke formaliteiten

Wettelijke formaliteiten:

voorafgaand aan de voltooiing zijn er verschillende soorten particuliere contracten kunt u een overeenkomst met de leverancier te formaliseren. Welke één u gebruikt, niet ondertekenen of betaalt niets totdat u de duimen opstaan uit uw advocaat.

Reservering contract – Documento de reserva:

met dit contract u een aanbetaling te reserveren een eigenschap voor een bepaalde periode van tijd-vaak 30 dagen.

Als je terug uit aan het einde van deze periode los u meestal uw storting. Als u met de aankoop doorgaat, is de verkoper contractueel verplicht om te verkopen u de eigenschap op de overeengekomen prijs.

De storting is meestal tussen de 3.000 en 6.000 euro, en graven naar de definitieve prijs van de woning.

Ontwikkelaars gebruiken vaak dit soort contract bij de verkoop van off-plan. Hoewel de storting is relatief klein (in vergelijking met de totale prijs van de eigenschap), moet u deze overeenkomst niet ondertekenen zonder te controleren met uw advocaat.

Deposito-overeenkomst - Contrato de Arras

dit contract vereist dat u een aanbetaling – normaal 10% van de overeengekomen prijs - wanneer het contract is ondertekend. Als u niet door te gaan met de aankoop verlies je al uw storting aan de leverancier.

Maar als de leverancier steunt uit vóór de ondertekening van de daden, ontvangt u terug Verdubbel de storting. Dit contract maakt het duur voor beide zijden om terug uit, maar tegelijkertijd het de deur ajar moet beide zijden willen doen.

Dit is de overeenkomst u waarschijnlijk bent om aan te melden als u een wederverkoop-eigenschap van een particulier koopt.

Optie om te kopen overeenkomst - Contrato de Opción de Compra

dit soort overeenkomst geeft de koper ervan het exclusieve recht te kopen van een eigenschap binnen een overeengekomen tijd frame.

De optie niet hoeft te worden uitgeoefend, maar meestal wordt overeengekomen dat, indien de optie is niet uitgeoefend, de koper het geld betaald voor de optie verliest.

Privé verkoop Contract - Contratocentrum de Compraventa contract ,

dat Hiermee geeft u in detail (prijs, datums, inhoud, enz.), de voorwaarden waaronder de transactie zal plaatsvinden. In tegenstelling tot een storting contract is er geen steun uit van privaatrechtelijke tenzij beide partijen hiermee instemmen.

Eigendomsstructuur

Meeste Nederlanders  kopen de eenvoudige manier, die is in hun eigen namen, of gedeeld met een echtgenoot.

In de meeste gevallen is dit een verstandige optie. Nochtans als u zich zorgen overname-bijvoorbeeld u hertrouwde zijn en wil dat uw partner, niet uw kinderen, om te erven van de eigenschap bij uw overlijden – dan moet u overwegen een van de andere opties.

U moet altijd bespreken uw behoeften en omstandigheden in de context van Spaanse overname wetten met uw advocaat alvorens te beslissen hoe de structuur van de aankoop.

Jul 13, 2011