Nederlands English Deutsch Español Eur (€) | M².
Currencies
Vierkant metriek opp in f2. Acres Ha Sq. yd.
  

Belasting voor niet - residenten

Onlangs werd mij verschillende dat ik "RENTA no residentes" moest betalen. Ik dacht , dat het  ging over  de bedragen die wij aan SUMA verschuldigd zijn, maar er wordt geïnd, maar door de AGENCIA TRIBUTARIA.

Ik ben geen resident en woon "gewoon' in Nederland, waar ik dus ook inkomstenbelasting verschuldigd ben.

Ik ben wel eigenaar van een huis in Spanje , voor eigen gebruik dus geen verhuur en ook geen inkomsten. Is er dan toch nog een belasting hier, die ik over het hoofd heb gezien?

Het zou een belasting zijn over onroerend goed. Kan iemand mij  hier meer over vertellen  en ook waar ik daarvoor moet zijn ?

DIt was de vraag die op de redactie kwam van Hallo.

Het Antwoord:

Uw vraag heb ik voorgelegd aan een belastingadviseur. Het onderstaande andwoord werd ontvangen:

Als niet resident en eigenaar van onroerend goed in Spanje moet u inderdaad Spaanse inkomstenbelasting over huurwaardeforfait betalen.

Deze belasting betaalt u jaarlijks aan de Spaanse belastingdienst, ofwel de ARGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Hacienda/ Woning). Men betaalt voor 31 december van het lopende jaar de belastingen van het vorige belastingjaar.

De belastingdienst belast als het ware uw voordeel als eigenaar van een tweede woning ten opzichte van mensen die een woning moeten huren,.

Afhankelijk van de gemeente waar uw woning onder valt, moet u 2 of 1,1% van de kadaster waarde als " INKOMSTEN" opgeven en belasting daarover betalen. In geval u deze woning zou verhuren, dan moet u uitenraard ook over deze inkomsten inkomstenbelasting betalen, ARTIKEL 6 van het belastingverdrag tussen Nederland en Spanjetegen dubbele belastingheffing stelt vast inkomsten uit onroerend goederen zich bevindt.

Hopende u met deze informatie van dienst te zijn geweest.


Dec 12, 2011

Home | Read other news