Nederlands English Deutsch Español Eur (€) | M².
Currencies
Vierkant metriek opp in f2. Acres Ha Sq. yd.
  

‘Nederlands Consulaat moet open blijven’

De initiatiefnemers van Conulaat Open* hebben direct ja gezegd toen de Belangengroep Costa Blanca** aanbood om gezamenlijk de schouders te zetten onder de actie om de Tweede Kamer en met name de regeringspartijen te overtuigen om het Nederlands Honorair Consultaat in La Nucia bij Benidorm open te houden.

Met name PR-man Bart Bakker heeft belangrijke contacten met Kamerleden die hebben toegezegd vóór het zomerreces Kamervragen te zullen stellen en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken - samen met andere belangrijke fracties - zullen overtuigen van deze onzinnige bezuinigingsmaatregel.  

Maar liefst 120.000 Nederlanders aan de Costa Blanca zullen anders per 1 september a.s. de dupe van de sluiting worden. Deze maatregel betekent dat men voortaan naar Madrid of Schiphol moeten reizen om reisdocumenten en andere zaken te regelen. 'Complete waanzin', bevestigen duizenden medelanders op o.a. Conulaatopen.nl. We hebben het hier over veel ouderen die Nederland in het verleden hebben opgebouwd. Tevens werken er duizenden Nederlanders aan de Costa Blanca.  

Er is dan ook snel actie ondernomen om met spoed Kamervragen te laten stellen door een aantal fracties. De duizenden tegenstemmen en juiste bevolkingsgegevens vormen hierbij een essentieel onderdeel. Het Honorair Consulaat in La Nucia behartigt de belangen van -en zorgt voor de Nederlanders in de Comunidad Valenciana en Murcia en behandelt per jaar gemiddeld 3000 paspoorten- en identiteitskaartaanvragen. Alleen al in de Comunidad Valenciana verblijven zo´n 120.000 Nederlanders, permament of semi-permanent. Dit is aangetoond door onderzoek van één van de grootste zorgverzekeraars in Nederland en een bekende Nederlandse supermarktketen. Minister Timmermans hanteert dus absoluut onjuiste en te lage getallen!

Open Brief

In een open brief gericht aan de minister van Buitenlandse Zaken en de Tweede kamer zijn o.a. de volgende feiten vermeld: Het Consulaat in La Nucia is één van de grootste honorair consulaten in de wereld, als men naar het aantal Nederlanders kijkt dat in het ressort van dit consulaat verblijft. Vanaf 1 september a.s. moet men voortaan naar de ambassade in Madrid, naar Schiphol of naar een aantal grensgemeenten in Nederland.

Los daarvan zijn er veel medelanders die om gezondheidsredenen amper in staat zijn om 500 kilometer naar Madrid te reizen en zij zullen in veel gevallen gedwongen worden in de hoofdstad te overnachten. Hierbij moet men niet vergeten, dat het merendeel van de hier verblijvende Nederlanders moet rondkomen van een AOW en een klein aanvullend pensioen, dus niet woont in 'die grote huizen met zwembaden’, niet bekend is met de digitale wereld en niet altijd mobiel is wegens gezondheidsredenen. Voor deze groep zijn de kosten voor de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart exhorbitant.

Een paspoort kost 131 euro, een reis naar Madrid kost ongeveer  100 euro en moet men overnachten’. Dan komt er minstens 100 euro bij, en dit per persoon. Hierbij moet opgemerkt worden dat de Nederlandse populatie van bijvoorbeeld Madrid en Barcelona voor het merendeel bestaat uit werkende Nederlanders.

Scheve situaties

Te weinig bekend is dat er aan de Costa Blanca tienduizenden Nederlanders verblijven die zwaar de dupe worden van deze maatregel, die feitelijk geen bezuiniging is, maar de Nederlandse staat juist geld zal kosten! Bovendien zijn er na de aankondiging direct scheve situaties ontstaan, waarvan hieronder enkele voorbeelden:

Onder druk van de Tweede Kamer heeft Buitenlandse Zaken besloten om het Consulaat Generaal in Antwerpen niet te sluiten. Dit Consulaat Generaal ligt op nog geen vijftig kilometer van de ambassade in Brussel en op dezelfde afstand van de Nederlandse grens. Daarnaast is het aantal Nederlandse inwoners veel kleiner dan in het ressort van het Honorair Consulaat in La Nucia, verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning in de provincies Alicante, Albacete, Murcia, Valencia en Castellon. De kosten van een Consulaat Generaal zijn vele malen hoger dan van een Honorair Consulaat.

Kostendekkend

Het consulaat in La Nucia is meer dan kostendekkend. De Ambassade in Madrid is niet betrokken bij de aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten, dit geschiedt rechtstreeks met het Regional Support Office van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Het prijsverschil tussen een paspoort of id-kaart aangevraagd in Nederland of op het Honorair Consulaat is meer dan €60,00. Het Honorair Consulaat in La Nucia verwerkt ongeveer 3000 aanvragen per jaar, dus een eenvoudige rekensom leert een meeropbrengst van rond de €180.000,00. Het consulaat kost minder dan €150.000,00, dus functioneert meer dan kostendekkend. Dat kun je niet zeggen van bijvoorbeeld het Consulaat Generaal in Antwerpen.

Gaat de sluiting van de Honorair Consulaten door, dan zal de Nederlandse Ambassade vier tot vijf man extra in dienst moeten nemen om dezelfde dienstverlening te geven. De werkdruk voor paspoort- en identiteitskaartaanvragen door de verlenging van de geldigheidsduur naar tien jaar zal namelijk pas over vijf jaar afnemen. Door de extra kosten voor de ambassade in Madrid levert deze hele bezuinigingsoperatie dus níets op.

Zou men aan benchmarking doen na de sluiting van de Honorair Consulaten, dan zal blijken dat de dienstverlening van Nederland ver onder de maat is in vergelijking met andere Europese en niet Europese landen. Kijk bijvoorbeeld naar België, Duitsland of Engeland. Het beroepsconsulaat van België in Alicante is verantwoordelijk voor 15.000 geregistreerde Belgen en heeft één beroepsconsul met vijf assistenten. Na een recente inspectie van Buitenlandse Zaken België, kwam men tot de conclusie dat dit consulaat levensvatbaar is.

Inmiddels hebben al ruim 4000 Nederlanders concreet en meetbaar geprotesteerd en wordt met name het leed van zieke en beperkte medelanders helder door hun toelichting op de protestformulieren. Naast de reeds honderden meetbare papieren en telefonische protesten is ook op Consulaatopen.nl letterlijk te volgen hoe schokkend de aantoonbaar onterechte bezuinigingsmaatregel wordt ervaren.

Tweede Kamer

"Wij hebben inmiddels contact gehad met o.a. Peter Oskam, Tweede Kamerlid voor het CDA,’’ aldus Mart-Jan Rongen en Bart Bakker." Hij zal samen met zijn collega Pieter Omtzigt én met o.a. Tweede Kamerlid Martine Baay van 50PLUS en collega's van D66 en SP, Kamervragen aan de minister van Buitenlandse Zaken, Timmermans, stellen. De hoop van meer dan 100.000 Nederlanders is dus momenteel op deze belangrijke Kamerleden gevestigd.’’


Jun 14, 2014

Home | Read other news