Nederlands English Deutsch Español Eur (€) | M².
Currencies
Vierkant metriek opp in f2. Acres Ha Sq. yd.
  

Uiteenzetting van de reguliere belastingen voor uw huis in Spanje...

 

Bij het aankopen van onroerend goed krijgt u als koper te maken met de navolgende belastingen:

Onroerend goed / zaak belasting (Impuesto sobre bienes inmeubles)
De eigenaar van het onroerend goed betaalt tussen de 0,3% en 0,6% onroerend goed belasting. De percentages zijn per gemeente verschillend. Ook niet-residenten betalen deze belasting.

IVA (Spaanse BTW) Impuesto sobre el Valor Añadid

7% op de koopprijs. IVA bent u verschuldigd op alle nieuwbouw. Het tarief is 7% wanneer U koopt van iemand die beroepsmatig onroerend goed verkoopt. Als u al 10 jaar eigenaar van het onroerend goed bent en u besluit te verbouwen, dan is het tarief 16%. Tevens betaalt u 16% indien u de grond koopt van een projectontwikkelaar of een eigenaar welke de grond op bedrijfsmatige wijze u de grond verkoop. Besluit u direct na aankoop tot een verbouwing over te gaan, dan betaalt u 7%. De percentages die de Spaanse overheid berekend kunnen dus verschillen.

ITP (eigendomsoverdrachtskosten) Impuesto de Transmisiones Patrimoniales
7% op de koopprijs. I.T.P. bent u verschuldigd bij de aanschaf van al bestaande woningen.

A.J.D. (zegelrecht)
1% op de koopprijs. A.J.D. bent u verschuldigd op nieuwbouw.

Notariskosten
Ongeveer 0,6% tot 1 % op de koopprijs.

Registratierechten
Ongeveer 0,3% tot 0.7% op de koopprijs.
Plusvalia: Dit is een gemeentelijke belasting en verschilt dus naar gelang het gebied waar de woning zich bevindt. Men kijkt hierbij naar de getaxeerde waardestijging van de grond, vergeleken met de laatste verkoop. De hoogte van deze belasting is daarom afhankelijk van hoe lang geleden de laatste overdracht heeft plaatsgevonden evenals de gemeente waar de grond is gelegen en de waardestijging die wordt toegekend.

De Plusvalia zal aanmerkelijk hoger liggen bij de verkoop van een huis met een groot stuk grond, welke lange tijd van een enkele eigenaar is geweest, dan bij een appartement van recente bouw. In het laatste geval zal deze belasting meestal niet hoger zijn dan enkele honderden Euro's. Overigens wordt er geen belasting betaald over een periode van meer dan 20 jaar. Indien de woning bijvoorbeeld 22 jaar oud is, wordt slechts over 20 jaar belasting geheven. Verder is het zo dat de verkoper meestal deze belasting betaalt.

Overige belastingen, servicekosten en nutsvoorzieningen

Onderstaande kosten komen periodiek voor uw rekening indien u een woning bezit in Spanje. Het is van belang om onderstaande kosten duidelijk ik beeld te hebben alvorens u een (bestaande) woning koopt in Spanje. Een deel van de kosten en belastingen dienen dan al betaald te zijn door de verkoper van het object.

- Cuota de communidad
Dit zijn de kosten die wij in Nederland vaak omschrijven als "Servicekosten". Dit omvat het onderhoud en kosten van gemeenschappelijke delen zoals bijvoorbeeld tuinen, zwembaden, straatverlichting, bewaking, etc. Deze kosten zijn sterk afhankelijk van het aantal bewoners en de zaken die gemeenschappelijk zijn, maar liggen over het algemeen tussen € 150,-- en € 500,-

- Patrimonio
Dit is de welzijnsbelasting en is afhankelijk van de koopprijs van het object.
0,2% van de koopprijs indien deze lager is of gelijk aan € 110.000,--
0,3% van de koopprijs indien deze hoger is dan € 110.000,--

- IBA Dit is de onroerend goed belasting en bedraagt ongeveer 0,4% tot 0,8% van de belastbare waarde van uw eigendom (valor catasral).

- Afvalwater en huisvuil. Dit is sterk gemeente afhankelijk, maar deze belasting bedraagt gemiddeld € 60,- per maand.

- Gezamenlijke kosten zoals overpad, gezamenlijke weg etc.

- Overige vaste kosten zoals verzekeringen en gas en licht etc.

Registratiekosten

De inschrijvingskosten in het "Registro de la Propiedad" bedragen ongeveer 0,2% van de aankoopsom.


Sep 5, 2014

Home | Read other news